Aşhana şkafy / gapy / penjire üçin öndüriji mebel alýumin

Gysga düşündiriş:

Alýumin garyndysy 6061,6063
Temper T5, T6
Standart GB5237.1-2017
Faceerüsti bejermek Fabrik gutarmak, Sandblasting, Anodizasiýa, Elektroforez, Polishing, Elektrik örtük, PVDF örtük, Agaç geçirmek we ş.m.
Reňk Custöriteleşdirilen
Galyňlyk Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti 30% goýum, T / T ugratmazdan ozal 70% balans; Göz astynda L / C.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin plitalary adatça aşakdaky iki kategoriýa bölünýär:

1. Garyndy kompozisiýasyna bölünýär:
-Okary arassalykly alýumin plastinka (99,9 ýa-da ondan köp mazmuny bolan ýokary arassa alýuminden)
Arassa alýumin plastinka (düzümi esasan arassa alýuminiý rulondan ýasalýar)
Garyndy alýumin plastinka (alýumin we kömekçi erginlerden, adatça alýumin-mis, alýumin-marganes, alýumin-kremniý, alýumin-magniý we ş.m.)
Kompozit alýumin plastinka ýa-da örtülen plastinka (dürli maksatly birleşdirilen usullar arkaly ýörite maksatly alýumin plastinka materialy alynýar)
Alýumin bilen örtülen alýumin plastinka (inçe alýumin plastinka alýumin plastinkasynyň daşynda ýörite maksat bilen örtülendir)

2. Galyňlygy boýunça bölünýär: (birlik mm)
Alýumin listi 0,15-2.0
Adaty tagta (alýumin list) 2.0-6.0
Alýumin plastinka 6.0-25.0
Alýumin plastinka 25-200 Ultra galyň plastinka 200 ýa-da ondanam köp

Reňk bilen örtülen alýumin zolagy owadan görnüşe we uzak wagtlap poslama garşylygy bar. Güýçüni gurmak aňsat, ýangyna garşylygy we ýylylygy tygşytlamak gaty gowy. Mundan başga-da, reňkli örtükli alýumin list, materialyň aýratynlygy sebäpli gaty tygşytly diýlip bilinýän gaty gowy gaýtadan ulanylýar.
Reňk bilen örtülen alýumin plastinkanyň üstünde aç-açan indentasiýa bolmaly däl, örtük ýok, ýa-da örtügiň içine zeper ýetmeli däldir, süýümlere, çyzylmalara we çişiklere ýol berilmeýär. Bularyň hemmesini görmek aňsat. Iň esasy zat, reňk bilen örtülen alýumin listiň reňk tapawudyna üns bilen seretmeli. Üns bermeseňiz, görmek aňsat däl, ýöne amaly wagtynda iň soňky bezeg täsirine täsir eder.

Önümiň görkezilmegi

Alýumin garyndysy 6061,6063
Temper T5, T6
Standart GB5237.1-2017
Faceerüsti bejermek Fabrik gutarmak, Sandblasting, Anodizasiýa, Elektroforez, Polishing, Elektrik örtük, PVDF örtük, Agaç geçirmek we ş.m.
Reňk Custöriteleşdirilen
Galyňlyk Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti 30% goýum, T / T ugratmazdan ozal 70% balans; Göz astynda L / C.

Alýumin garyndy himiki düzümi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler