Awgust aýynyň ilkinji on gününde esasy statistika demir we polat kärhanalary günde 2,0439 million tonna çig polat öndürdi

Hytaý demir we polat birleşiginiň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň awgust aýynyň başynda esasy statistiki demir we polat kärhanalary jemi 20,439,400 tonna çig polat, 18,326 million tonna doňuz demir we 19,1582 million tonna polat öndürdi. Şolaryň arasynda çig poladyň gündelik önümçiligi 2,0439 million tonna, bir aýda 2,97% peseldi we ýyl bilen deňeşdirilende 4,40% azaldy; doňuz demiriniň gündelik önümçiligi 1,8326 million tonna, aýda 2,66%, ýyl bilen deňeşdirilende 5.09% azaldy; poladyň gündelik önümçiligi 1,915,8 million tonna, bir aýda 9,46% peseldi we ýyl bilen deňeşdirilende 4,16% azaldy


Iş wagty: Awgust-25-2021